Harijs Ijabs

Harijs Ijabs

Lauku atbalsta dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas eksperts