Zane Ozola

Zane Ozola

Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante, Trauksmes celšanas kampaņas projekta vadītāja