Līga Pakalna

Līga Pakalna

Vides eksperte, Baltic Environmental Forum

Atraktīva videniece ar personīgu un profesionālu interesi par ilgtspējību. Specializējusies stratēģiskās plānošanas, ilgtspējīgas mobilitātes un vides komunikācijas jautājumos.