Baiba Braže

Baiba Braže

Latvijas Republikas ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē

V.E. Baibas Bražes diplomātiskā karjera Ārlietu Ministrijā aizsākusies jau 1993.gadā Starptautisko tiesību departamentā, bet šo vairāk kā 25 gadu laikā Baiba devusi savu pienesumu gan kā 1.sekretāre LR patstāvīgajā pārstāvniecībā ANO, Ņujorkā, gan kā padomniece iestāšanās ES sarunu gatavošanās grupā, gan kā vēstniece Nīderlandes Karalistē, nerezidējošā pilnvarotā vēstniece Indonēzijas Republikā, kā arī kopš 2016.gada ieņemot pilnvarotās vēstnieces amatu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē. Baiba augstu savā dienaskārtībā turējusi jautājumus par humanitārajiem jautājumiem un diskriminācijas mazināšanu, par ko arī 2014.gadā saņēmusi Sabiedrības Integrācijas fonda apbalvojumu. Diskusijā Baiba dalīsies ar saviem vērojumiem par sieviešu finanšu neatkarības jautājumu no diplomātes perspektīvas – kādi modeļi strādā/nestrādā citās valstīs, kā arī padalīsies ar savu personisko pieredzi karjeras un labklājības veidošanā.