Alise Rupeka

Alise Rupeka

Swedbank grupas personāla vadības partnere

Swedbank grupas personāla vadības partnere. Alise ir bijusī Swedbank Baltija un Swedbank Latvija daudzveidības un dzimumu līdztiesības programmas vadītāja. Viņai ir bijusi liela loma, aizsākot un attīstot darbu pie izpratnes par līdztiesību, dažādību un iekļaujošo kultūru Swedbank grupas uzņēmumos. Papildus ikdienas pienākumiem, viņa ir veicinājusi personālvadības un uzņēmuma vadības attīstības un apmācības pasākumus, organizējusi daudzveidības dienas, ierosinājusi jaunus projektus saistībā ar dažādības tēmu. Viņas aizrautīgā interese ir augsti novērtēta kolēģu vidū –2018.gadā Alise saņēma Swedbank Vienlīdzības balvu. Alisei dažādība un iekļaušanas tēma ir dzīves aicinājums, ar kuru viņa aktīvi dalās gan uzņēmumā, gan vairojot sabiedrības izpratni.