Matīss Žagars

Matīss Žagars

biologs un zivju ekologs

Lielu daļu pētnieka karjeras pavadījis pētot mangrovju mežu ekosistēmas Taizemē un Indijā. Doktorantūras studiju laikā Japānā mani nogurdināja akadēmiskas vides atrautība no reālās pasaules problēmām. Šobrīd nodarbojos ar ūdeņu pētniecību Latvijā, mēģinot zinātniskus datus izmantot, lai precīzāk un ilgstpējīgāk apsaimniekotu dabas resursus.