Andreas Berger Bjerkestrand

Andreas Berger Bjerkestrand

Romerike cietuma Norvēģijā virsnieks

Andreasam Bergeram Bjerkestrandam (Andreas Berger Bjerkestrand) ir bakalaura grāds mārketingā, kā arī virsnieka izglītība, kas iegūta Norvēģijas Korekcijas dienestu personāla akadēmijā (KRUS). Pirms viņš ieguva izglītību korekcijas jomā, Andreas Bergers Bjerkestrands bija pārdošanas vadītājs privātā uzņēmumā. Savukārt 2015. gadā uzsāka darbu Romerike cietumā kā praktikants. Šobrīd Andreas Bergers Bjerkestrands turpina darbu Romerike cietumā kā virsnieks ieslodzījuma vietā, un kopš 2017. gada ir mentors un dalās savā pieredzē ar Romerike cietuma topošajiem virsniekiem – praktikantiem.