Sara Nyman

Sara Nyman

Somijas Jaunatnes alianses vice prezidente, eksperte jauniešu līdzdalībā un pirmsvēlēšanu aktivitātēs skolās

Sara Nymann- 19 gadus veca Somijas Jaunatnes alianses vice prezidente, eksperte jauniešu līdzdalībā un pirmsvēlēšanu aktivitātēs skolās. Pārstāv jauniešu līdzdalību dažādos procesos un ilgtspējīgu attīstību :"Jaunieši ir nākotne, tāpēc šodien ir jāpieņem lēmums. Tas ir ļoti svarīgi, ka mūsu sabiedrībā ir reāla jauniešu līdzdalība"
Sara strādā arī Somijas jauniešu klimanta maiņas delegācijā un darbojas Somijas jaunatnes lietu valdē un Somija 2030 jauniešu grupā.