Evija Nagle

Evija Nagle

Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece

14 gadu pieredze Eiropas Savienības finansējuma piesaistē un tūrisma infrastruktūras projektu īstenošanā. Šobrīd Kocēnu novada domes priekšsēdētāja vietniece, ekonomiskajos jautājumos, Vidzemes tūrisma asociācijas valdes locekle. Īpaši tuva ikdienas darba joma ir infrastruktūras projektu īstenošana un jaunu tūrisma vilkmes jeb magnētobjektu veidošana, sadarbības tīklu tūrismā attīstīšana starp vairākām pašvaldībām jeb funkcionālo sadarbības teritoriju veidošanās, piemēram, Zaļo dzelzceļu infrastruktūras attīstība un savstarpēji papildinoša piedāvājuma veidošana.