Toms Ceļmillers

Toms Ceļmillers

Atvērto datu eksperts

Toms ir strādājis pie Latvijas un ES atvērto datu politikas, kā arī piedalījies Latvijas Atvērto datu portāla data.gov.lv izveidē. Apkopojis pētījumus par datiem un kā mentors piedalījies ar atvērtajiem datiem saistītos pasākumos.
29.06.2019.
15:00 - 16:30