Ēvalds Rieksts

Ēvalds Rieksts

Latvijas Universitātes psiholoģijas programmas students

Ēvalds Rieksts ar lielu aizrautību nododas studijām un ir sociāli aktīvs akadēmiskajā vidē un ārpus tās. Ēvalda augstākā vērtība ir cilvēks un viņa kaislība ir apgūt veidus kā pašam sev un citiem skaidrot cilvēka domāšanu un uzvedību. Brīvprātīgā darbs Ēvaldam ir iespēja sniegt atbalstu tiem, kuriem tas pietrūkst visvairāk, vienlaikus mācoties un augot pašam.