Arvīds Dravnieks

Arvīds Dravnieks

valststiesībnieks

Valsts dakteris – diagnoze, terapija, rehabilitācija. Specializācija – vēlēšanas, valsts pārvalde, administratīvais process. Docējis juristiem un politologiem Latvijas Universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē. Valsts administrācijas skolas pasniedzējs.
Vaļasprieks: stādīt dārzu mazbērniem un rīkot juridiskas sarunas.

Sabiedrību veido tikumi, ne likumi.