Ingus Josts

Ingus Josts

reklāmas aģentūras „Frank & Stein” radošais direktors, dienišķā atbildības joma ir teksti