Jānis Vilnītis

Jānis Vilnītis

Liepājas domes priekšsēdētājs