Asnāte Avotniece

Asnāte Avotniece

Abgunstes muižas saimniece. Biedrības Radošuma meka projektu vadītāja

Četrpadsmit gadi projektu vadībā privātajā un nevalstiskajā sektorā devuši iespēju radīt biedrību, kas pastāv par sevi, dod darbu, saglabā kultūras mantojumu, restaurējot un piešķirot jaunu sociālekonomisku un kultūras vietas lomu Abgunstes muižai. Personīgs stāsts - dzīvesveids, kas uzrunā un iedvesmo.