Ilze Juhansone

Ilze Juhansone

Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vietniece

“Eiropas savienība ir vērtību savienība”