Edīte Kuzmina

Edīte Kuzmina

angļu valodas skolotāja un klases audzinātāja

Edīte ir kļuvusi par skolotāju, jo pret pašu negodīgi izturējās gan klases biedri, gan klases audzinātāja.
Līdz ar to Edīte nolēma, ka pati būs
pozitīvais tēls saviem skolēniem un to, kā rīkojās pret viņu, nekad skolā pret citiem bērniem nepieļaus. Edīte ir novērojusi, ka mobings mūsdienās kļūst arvien aktuālāks, pret to ir jācīnās un nedrīkst pagriezt galvu uz otru pusi.