Ieva Rozentāle

Ieva Rozentāle

Greenepeace East Asia kognitīvo zinātņu laboratorijas vecākā pētniece un projektu vadītāja

Šobrīd Ieva strādā Greenepeace East Asia kognitīvo zinātņu laboratorijā Mindworks kā vecākā pētniece un projektu vadītāja, kampaņām, kuras galvenokārt saistītas ar klimata pārmaiņām, kā arī pilsētu ilgstpējību. Ieva ir arī vietrades komandas "nēbetjā" līdzdibinātāja. Pirms pievienošanās Greenpeace, Ieva strādāja par pētnieci un lektori Amsterdamas Biznesa skolā. Viņas pētniecības un konstulāciju pieredze apvieno tādas tēmas kā biznesa modeļi, dizaina stratēģija, radošā un sociālā uzņēmējdarbība, inovāciju vadība, pilsētekonomika un vietrade.