Zane Rostoka

Zane Rostoka

RTU Personāla nodaļas vadītāja

RTU Personāla nodaļas vadītāja, IEVF pētniece.
Studē doktorantūrā ekonomikas un vadībzinību nozarē. Piedalās starptautiska pētījuma, kas norisinājās četrās ES valstīs: Vācijā, Spānijā, Īrijā / Anglijā un Latvijā, un kura ietvaros tika veikta strādājošo stresa novērtējuma aptauja, realizācijā.