Kaspars Kalniņš

Kaspars Kalniņš

RTU zinātnieks, kompozītmateriālu speciālists, kura pētījumi palīdz uzlabot kosmiskās tehnoloģijas

Kaspars Kalniņš ir Eiropas Komisijas Ietvara programmas Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktu punkts Kosmosa tematikai.
Kasparam ir vairāk kā dekāde pieredzes kompozītu materiālu konstrukciju tehnoloģiju attīstībā sadarbībā ar Vācijas Kosmosa Aģentūru. Šobrīd vada vienu no Eiropas Kosmosa Aģentūras Latvijas projektiem.