Dainis Jakovels

Dainis Jakovels

Vadošais pētnieks, Vides risinājumu institūts

VRI vada attālās izpētes virzienu, kura mērķis ir izstrādāt un attīstīt tehnoloģijās un datos balstītus risinājumus vides novērtēšanai un monitoringam. Datu ievākšanai tiek izmantoti dažādi senosori, sākot ar parastām prāsu kamerām, beidzot ar lāzerskeneriem un hiperspketrālām kamerām. Datu ievākšanai var tikt izmantoti gan droni, gan pilotējami lidaparāti, gan arī satelīti. VRI ir veiksmīgi startējis Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) projektu konkursos, istenojot vairākus projektus Zemes novērošanas jomā. Šajos projektos ir pētīts Copernicus programmas Sentinel satelītu izmantošanas potenciāls dažādās tematiskās jomās, piemēram, Zemes seguma klasifikācijā, zālāju un ezeru monitoringā. Dainis ir bijis šo projektu vadītājs, gūstot pieredzi sadarbībā ar ESA, kā arī zināšanas Zemes novērošanas satelītu tehnoloģiju jomā. VRI ir arī Copernicus vēstnieks Latvijā.
Dainis ir ieguvis doktora grādu fizikā 2014. gadā Latvijas Universitātē ar specializāciju medicīnas fizikā. Kopš 2013. gada strādā attālās izpētes jomā, tai skaitā saistībā ar satelītu datu pielietošanu.