Inge Engeland Johansen (Norvēģija)

Inge Engeland Johansen (Norvēģija)

Aust Agder apgabala arodbiedrības vadītājs

Aust Agder apgabala arodbiedrības vadītājs, iepriekš strādājis gan kā sociālais darbinieks, gan tūrisma aģentūras vadītājs - uzņēmējs, aktīvs Ārendāles un Rēzeknes sadarbības veicinātājs. Šobrīd arī “Centra MARTA” valdes priekšsēdētājs.