Anna Audere

Anna Audere

Gribu palīdzēt bēgļiem brīvprātīgā kopš 2016.gada

Anna Audere ir Gribu palīdzēt bēgļiem brīvprātīgā kopš 2016.gada. Darbojusies gan rakstot, gan īstenojot sabiedrības izpratni veicinošus projektus par patvēruma meklētājiem un bēgļiem, strādājusi Patvēruma meklētāju centrā, kā arī papildinājusi zināšanas starptautiskos projektos. Ir ieguvusi maģistra grādu sociālajā antropoloģijā.