Alise Marija Aizpure

Alise Marija Aizpure

Māksliniece, Msr. Latvija 2019 dalībniece

Ziņu portālu www.sos113.eu un www.cbbnews.eu radītāja, Biznesa augstskolas Turība uzņēmējdarbības 4. kursa studente.