Baiba Bašķere

Baiba Bašķere

Izglītības un Zinātnes minsitrija, profesionālās un pieaugušo izglītības departaments, departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā