Santa Kaupe

Santa Kaupe

komunikācijas speciāliste ar pieredzi krīzes komunikācijas analīzē, absolvējusi Vidzemes Augstskolu