Samanta Berga

Samanta Berga

Aktīva jauniete

Samanta ir jaunatnes politikas aktīviste un etuziaste. Aktīvi iesaistās dažāda mēroga projektos gan vietējā līmenī, koordinējot Valmieras novada fonda jauniešu komandu, gan starptautiskā, piedaloties Eiropas līmeņa programmās un konferencēs. 2018. gada Latvijas jauniešu delegāte Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresā un Valmieras Gada jauniete. Ar degsmi iestājas par jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanu, dzimumu līdztiesību, vides problēmām un cilvēktiesību jautājumiem, iedvesmojot līdzcilvēkus būt aktīviem iedzīvotājiem.