Artis Gustovskis

Artis Gustovskis

Kuldīgas novada domes inovāciju, tūrisma un sabiedrības integrācijas projektu galvenais eksperts

“Pārstāvēs Kuldīgas novadu, kā vienu no progresīvākajām pašvaldībām Latvijā, dalīsies pieredzē, kāpēc efektīva un caurspīdīga pašvaldību līdzekļu apsaimniekošana ir svarīga ikvienai pašvaldībai, kādas ir problēmas, lai to ieviestu, ar ko pašvaldība saskaras digitaizācijas jautājumos un kādi ir Kuldīgas novada veiksmes stāsti, piemēram, 2019. gadā kopā ar LU zinātniekiem izstrādātais pētījums par sensoru datu korelāciju starp Nasa Copernicus klimata pārmaiņu prognožu moduli.”