Laura Auliciema

Laura Auliciema

jaunatnes darbiniece, ilgtspējīga dzīvesveida piekritēja un apskāvienu entuziaste

Laura Auliciema ir jaunatnes darbiniece, ilgtspējīga dzīvesveida piekritēja un apskāvienu entuziaste, kas nodarbojas ar bišu populācijas un bioloģiskās daudzveidības pētījumiem Latvijas Universitātē. Iesaistās dažādās organizācijās un aktivitātēs, kas izglīto sabiedrību vides vai cilvēktiesību jautājumos.