Artis Druvnieks

Artis Druvnieks

AS „Rīgas Centrāltirgus” valdes priekšsēdētājs