Jānis Naglis

Jānis Naglis

LAF viceprezidents

Cilvēks ar milzu pieredzi autosportā – Latvijas autosporta meistars, 8 gadus bijis LAF prezidents. Viņa pieredze balstīta uz dzīves realitāti un notikumiem, kuros viņš bijis līdzgaitnieks gan piedaloties vietēja un starptautiska mēroga sacensībās, gan arī vadot federācijas darbu.