Elīna Grīniece

Elīna Grīniece

remigrantu biedrības "Ar pasaules pieredzi Latvijā" (AppLV) valdes priekšsēdētāja

Elīna Grīniece ir remigrantu biedrības "Ar pasaules pieredzi Latvijā" (AppLV) valdes priekšsēdētāja. Savā profesionālajā darbībā viņa ir iesaistīta zināšanu pārneses procesā Latvijas pētniecības un inovācijas rīcībpolitikas atbalstam. Elīnai ir īpaša interese par remigrantu un diasporas potenciāla izmantošanu Latvijas nacionālās inovācijas sistēmas attīstībā.