Baiba Jansone

Baiba Jansone

Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmakoloģijas katedras vadītāja

Baibas pētījumu virziens saistīts ar Alchmeira slimības
izpēti jeb to, kā nodrošināt labas atmiņas esamību līdz vecumdienām.