Aleksandrs Lange

Aleksandrs Lange

Rīgas Hanzas vidusskolas direktora vietnieks ārpusskolas darbā, pašpārvaldes konsultants