Caroline Reid

Caroline Reid

IKEA ilgtspējas attīstības vadītāja, Zviedrija