Krista Pētersone

Krista Pētersone

Enerģētikas un klimata eksperte biedrībā “Zaļā brīvība”, CEE Bankwatch network pārstāvniecības vadītāja Latvijā

Kopā ar biedrību “Zaļā brīvība” Krista strādā pie Latvijas Nacionālā enerģētikas un klimata plāna 2021.-2030. gadam izvērtējumiem, darbojoties vairākos vides organizāciju tīklos (CEE Bankwatch Network, Climate Action Network Europe). Šie izvērtējumi piedāvā valstu politiku un pasākumu salīdzinājumu Eiropas un reģionālā mērogā, kā arī skaidro, vai mērķi top līdzdalīgā lēmumu pieņemšanas procesā un cik tie ir saskanīgi ar 2050.gada klimatneitralitātes vīziju.

Kristas pamatdarbs ir ilgtspējīgākas enerģētikas sistēmas interešu aizstāvība, un viņa piedalās arī Nacionālā attīstības plāna 2021.-2027. gadam izstrādes darba grupā.

Kristas nākotnes mērķis ir iegūt doktora grādu, viņas darba tēma ir Austrumeiropas pilsētu pāreja uz tīrāku enerģiju.