Jānis Barinskis

Jānis Barinskis

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

Jau gandrīz 10 gadus strādā pie pašvaldības projektu ieviešanas, piecus no tiem ir nodaļas vadītāja amatā.
Jānis ir ieguvis augstāko izglītību Rīgas Tehniskās universitātes uzņēmējdarbības un vadības jomā.
Viņš ir sava darba entuziasts, kurš neatlaidīgi seko līdzi visiem pašvaldības īstenotajiem projektiem un gādā, lai iespējami maksimāls būtu tieši sabiedrības un iedzīvotāju ieguvums.
Jānis ir galvenais energoefektivitātes ideju īstenošanas aizsācējs pašvaldībā. Jaunas idejas viņš rūpīgi izvērtē un arvien atrod jaunus energojaudīgus izaicinājumus.