Jolanta Vjakse

Jolanta Vjakse

uzņēmēja

LDDK īstenotā projekta “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos” vadītāja