Rolands Irklis

Rolands Irklis

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs

Rolands Irklis kopš 2016. gada februāra ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) priekšsēdētājs. Kopš 2019. gada marta Rolands Irklim uzticēts pildīt Eiropas Enerģētikas regulatoru padomes (CEER) viceprezidenta un Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) Regulatoru valdes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus. Laikā no 2011. gada līdz 2016. gadam bijis Regulatora padomes loceklis.No 2015. gada līdz 2016. gadam pildījis konsultanta pienākumus Enerģētikas kopienas projektā sekundārās elektroenerģijas likumdošanas ieviešanai Ukrainā (“Energy Community Project for Secondary Electricity Legislation in Ukraine”). Vienlaikus 2018. gadā divreiz piedalījies CEER projektā, lai sniegtu ekspertīzi Azerbaidžānas regulatoram par regulēšanas jautājumiem enerģētikas nozarē. Iepriekš ir bijis vairāku uzņēmumu jurists (2002.-2007.) un praktizējis kā zvērināts advokāts.Rolands Irklis ir strādājis Latvijas Bankā par juriskonsultu un licencēšanas komisijas locekli (2007.-2010.). Rolands Irklis ir ieguvis jurista kvalifikāciju, studējot tiesību zinātņu profesionālo studiju programmu Latvijas Universitātē. Šobrīd turpina studijas Rīgas Biznesa skolā profesionālā maģistra grāda studiju programmā "Uzņēmumu un organizāciju vadīšana".