Latvijas Pilsoniskā alianse

Latvijas Pilsoniskā alianse

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” - lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā, kuras mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstīt NVO kopējās intereses un veidot labvēlīgu vidi to darbībai. LPA apvieno 127 biedrus, kopumā sastādot aptuveni 70 000 privātpersonas jeb 70% no visām NVO iesaistītajām personām Latvijā un 27 500 privātpersonas ārvalstīs jeb 11% no Latvijas diasporas. Darbības virzieni ir: pilsoniskās sabiedrības un NVO interešu aizstāvība, sabiedrības līdzdalības nodrošināšana politiskajos procesos valstī, NVO finanšu pieejamības veicināšana, NVO kapacitātes stiprināšana, NVO darbības skaidrošana un popularizēšana sabiedrībā.
LPA apkopo nevalstiskā sektora intereses un veido konstruktīvu, uz sadarbību balstītu dialogu ar valsts pārvaldi un aizstāv nevalstiskā sektora intereses. LPA nodrošina ekspertīzi jautājumos, kas saistīti ar nevalstisko sektoru Latvijā, apkopojot un daloties ar daudzpusīgu informāciju, pieredzi, kā arī starptautisko praksi.