Finanšu ministrija

Finanšu ministrija

Finanšu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde finanšu nozarē, kas izstrādā finanšu politiku un koordinē tās īstenošanu. Ministrija izstrādā un īsteno valsts budžeta, nodokļu politiku un nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadību – veic atbalsta plānošanu, koordinē tā ieviešanu un nodrošina uzraudzības funkcijas.