Eiropas Kustība Latvijā

Eiropas Kustība Latvijā

Eiropas Kustība Latvijā, kas dibināta 1997. gadā, ir viena no lielākajām un ietekmīgākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas darbojas politikas jomā. EKL galvenie mērķi – aktīva Latvijas dalība ES un informētas sabiedrības iesaiste lēmumu pieņemšanā. EKL galvenie darbības virzieni: • Latvijas interešu pārstāvība ES un sadarbība ar citām Eiropas valstīm; • eiropeiskās apziņas vairošana Latvijā; • atbalsts pilsoniskais sabiedrībai un tās iesaistei lēmumu pieņemšanā – Latvijā un Eiropā.