Ilze Dzenovska

Ilze Dzenovska

Mediatore, trenere konfliktu risināšanā un komunikācijā

Ilze ir integrējusi savu pieredzi konfliktoloģijā, sarunu vešanas un efektīvas komunikācijas māklsā, jurisprudence, politolģijā un starptautiskā mierā zinātnē ar vienu konkrētu mērķi – palīdzēt līderiem, uzņēmumu un organizāciju komandām un plašākām kopienām novērst destruktīvus konfliktus, apzināti transformēt neefektīvu, manipulatīvu saskarsmi, veidojot drosmīgu dialogu, cieņpilnas attiecības un ilgtspējīgas sadarbības.

Ilze līdzdarbojas sociālu pārmaiņu veicināšanā Latvijas un starptautiskajā kopienā, uzmanības centrā izvirzot solidaritāti, dalītu atbildību un cilvēku vajadzību piepildījumu, vienlaikus vairojot kolektīvo labesību un sapratni.
Demokrātiska dialoga un efektīvu sarunu vešanas kultūra un cieņpilna konfliktu risināšanas pratība Latvijas publiskajā telpā, izglītības sektorā un uzņēmējdarbības vidē ir iegansts Ilzes līdzdalībai Sarunu festivālā LAMPA un sadarbībai ar viedokļu līderiem un citiem profesionāļiem.

Ar vairāk kā 13 gadu profesionālu pieredzi konfliktu risināšanas jomā Latvijā un starptautiski un akadēmisko bāzi: Maģistra grāds Miera un taisnīguma zinātnē ASV (Joan B. Kroc School of Peace Studies University of San Diego, ASV), Profesionāls maģistra grāds tiesību zinātnē (LU), Sociālo zinātņu bakalaurs politoloģijā (RSU) Ilze ir Peace Lab dibinātāja (www.peacelab.eu) un Sertifciētu mediatoru padomes locekle.