Vidzemes plānošanas reģions

Vidzemes plānošanas reģions

Vidzemes plānošanas reģions valsts un starptautiskā līmenī pārstāv 26 Vidzemes pašvaldības. Tā ir reģionāla līmeņa valsts pārvaldes institūcija, kas organizē un īsteno reģiona teritorijas attīstības plānošanu, kā arī nodrošina reģionālā un vietējā līmeņa pārstāvniecību uzņēmējdarbības, nodarbinātības un sociālās politikas veidošanā. Kopā ar partneriem visā Eiropā Vidzemes plānošanas reģions īsteno starptautiskus sadarbības projektus, lai veicinātu reģiona ilgtermiņa līdzsvarotu attīstību. Viena no attīstības prioritātēm ir ilgtspējīga energoefektīva ekonomika, kas iekļauj arī sabiedrības informēšanu un iesaistīšanu energoplānošanā.