Veronika Krūmiņa

Veronika Krūmiņa

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja