Baltijas Vides forums

Baltijas Vides forums

Biedrība "Baltijas Vides Forums" ir profesionāla vides aizsardzības organizācija, kas realizē projektus dažādās vides aizsardzības jomās.