Ekodizaina kompetences centrs

Ekodizaina kompetences centrs

Biedrību “Ekodizaina kompetences centrs” pirms pieciem gadiem dibināja ekodizaina eksperti mērķi izglītot sabiedrību, uzņēmējus un pašvaldības par videi draudzīgām izvēlēm, produktiem un pakalpojumiem, un kā tos atpazīt.