Valsts izglītības attīstības aģentūra

Valsts izglītības attīstības aģentūra

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) īsteno valsts un Eiropas Savienības politiku izglītības, zinātnes un inovāciju jomā. VIAA kompetencē ir arī karjeras izglītības politikas ieviešana Latvijā. Tā organizē dažādus atbalsta pasākumus karjeras pakalpojumu sniedzējiem, izstrādā metodiskos materiālus un attīsta nacionālo izglītības iespēju datu bāzi www.niid.lv un interneta vietni www.profesijupasaule.lv. VIAA nodrošina arī Eiropas Komisijas informācijas un konsultāciju tīkla Euroguidance darbību Latvijā. Sākot ar 2017. gadu, VIAA vairāk nekā 400 Latvijas skolās ievieš ES fondu projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kas ir būtisks solis pastāvīgas karjeras izglītības stiprināšanai Latvijas skolās.