Zaļā brīvība

Zaļā brīvība

Atkritumu poligonos ir atrodami dažādi atkritumu veidi. Tāpat šajā Atkritumu mazināšanas poligonā ir pārstāvēts plašs viedokļu, pieredžu un prioritāšu spektrs – te rosīsies dažādu ieinteresēto pušu pārstāvji no valsts, pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora. Vislabākais risinājums atkritumu mazināšanai ir nepieļaut atkritumu veidošanos. Tam papildus var veikt citas drosmīgas iniciatīvas: atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, vērtīgo izejmateriālu reģenerāciju. Šīs iniciatīvas izgaismosim uz Atkritumu mazināšanas poligona skatuves. Organizēsim izaicinošas diskusijas, cieņpilnas sarunas, interaktīvas spēles, pārsteidzošus kulinārijas paraugdemonstrējumus un citas aizraujošas aktivitātes. Iedvesmojamies no cirkulārās jeb aprites ekonomikas, sociālās un solidaritātes ekonomika, zero waste jeb bezatkritumu pieejas un partnerību labās prakses.