Baiba Strupiša

Baiba Strupiša

Mediatore, juriste

Baiba ir sertificēta mediatore, biedrības “Integrētā mediācija Latvijā” valdes priekšsēdētāja, juriste savā privātpraksē. Baibai ir tuva atvērta un godprātīga komunikācija, kas ir vērsta uz citu cilvēku izpratni, pieņemšanu un kopīgu risinājumu meklēšanu. Baibas vīzija ir iedzīvināt šādu pieeju valsts attiecībās ar privātpersonām – gan sarunās, gan administratīvā procesa ietvaros.